Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 15/8/2019 đến 15/9/2019

26/09/2019

Bantinso123

so123

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan