Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/9/2017 đến 15/10/2017

07/11/2017

bantinso83

so83

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan