Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 16/02/2020 đến 16/02/2020

18/02/2020

bantinso133

so133

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan