Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 16/7/2015 đến 16/8/2015

18/08/2015

Bantin30

so30

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tags:
Tin liên quan