Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/10/2019 đến 17/11/2019

21/11/2019

Bantin127

so127

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan