Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/4/2015 đến 17/5/2015

21/05/2015

Bantin24

so24

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan