Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/7/2014 đến 17/8/2014

19/08/2014

bantinso8

so8

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan