Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/01/2017 đến 19/02/2017

21/02/2017

bantinso67

so67

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan