Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/12/2019 đến 19/01/2020

03/02/2020

bantinso131

so131

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan