Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/3/2020 đến 19/4/2020

23/04/2020

Bản tin số: 137/2020
Ngày: 22/4/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan