Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/6/2015 đến 19/7/2015

22/07/2015

Bantin28

so28

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tags:
Tin liên quan