Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 20/11/2020 đến 20/12/2020

23/12/2020

  

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan