Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 20/7/2017 đến 20/8/2017

28/08/2017

bantinso79

so79

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan