Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDsat-1 Từ 20/9/2019 đến 20/10/2019

25/10/2019

Bantinso125

so125

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan