Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 21/7/2016 đến 21/8/2016

24/08/2016

bantinso55

so55

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan