Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 22/10/2020 đến 22/11/2020

04/12/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 Tags:
Tin liên quan