Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 24/12/2020 đến 24/01/2021

27/01/2021

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan