Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 30/04/2015 đến 31/05/2015

02/06/2015

Bantin25

so25

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan