Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 05/12/2019 đến 05/01/2020

06/01/2020

 

bantinso130

so130

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan