Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 20/11/2015 đến 20/12/2015

22/12/2015

Bantin38

So38

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan