Bản tin Tình hình hoạt động vệ tinh VNREDSat-1 từ 07/12/2017 đến 07/01/2018

11/01/2018

bantinso88

so88

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan