Các loài ong ký sinh họ Braconidae (Hymenoptera) và khả năng sử dụng chúng trong phòng trừ sâu hại ở Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Khuất Đăng Long. Khổ: 16x24cm. Số trang: 400tr.

MỤC LỤC

          Chương I. Giới thiệu chung về Họ OKS Braconidae Nees, 1811
          Chương II. Phương pháp thu thập, xử lý và làm tiêu bản mẫu OKS
          Chương III. Hệ thống học và phân loại OKS HỌ Braconidae
          Chương IV. Đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của một số loài OKS điển hình
        Chương V. Vai trò của các loài OKS Họ Braconidae và khả nặng lợi dụng chúng trong phòng trừ các loài sâu hại cây trồng nông nghiệp

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan