Cơ sở khoa học và công nghệ kiểm soát các trạng thái làm việc của công trình biển

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Cơ sở khoa học và công nghệ kiểm soát các trạng thái làm việc của công trình biển
Thời gian thực hiện:  2003 đến 2004
Chủ nhiệm đề tài  Viện Cơ học
Cơ quan chủ trì:  Viện Cơ học
Tổng kinh phí [vnđ]:  200.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan