Communications in Physics

08/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP) - Số lượng: 4 số /năm - Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 0868-3166


- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1 GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
2 PGS.TS. Lê Văn Hồng Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
 Các Uỷ viên
3 GS.TS. Bạch Thành Công Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
4 TS. Hồ Trung Dũng Viện Vật lý Tp. HCM – Viện HLKHCNVN
5 PGS.TS.Nguyễn Như Đạt Viện Vật Lý – Viện HLKHCNVN
6 GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
7 GS.TS. Nguyễn Đại Hưng Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
8 PGS.TS. Phạm Văn Hội Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
 9 GS..TS. Đào Tiến Khoa Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân
10 PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
11 PGS.TS. Lê Hồng Khiêm Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
12 GS.TSKH. Nguyễn Văn Liễn Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
13 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
14 GS.TS. Hoàng Ngọc Long Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
15 PGS.TS. Nguyễn Quang Liêm Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
16 GS.TSKH. Trần Hữu Phát Viện Năng lượng nguyên tử
17 GS.TS. Trần Đức Thiệp Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN
18 CN. Phạm Văn Thiều Viện Vật lý – Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/cip

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan