GASLIFT - những vấn đề cơ học cơ bản

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  GASLIFT - những vấn đề cơ học cơ bản
Thời gian thực hiện:  1999 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Cơ học GS Dương Ngọc Hải
Cơ quan chủ trì:  Viện Cơ học GS Dương Ngọc Hải
Tổng kinh phí :  
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan