Hệ sinh thái gò đồi các tỉnh Bắc Trung Bộ

21/01/2013
Tác giả: Trần Đình Lý. Khổ: 16x24. Số trang: 280 trang.

          MỤC LỤC

     Chương I: Cơ sở lý luận và một số khái niệm cơ bản về hệ sinh thái học và hệ sinh thái
     Chương II: Đặc điểm tự nhiên và con người vùng gò đồi 6 tỉnh Bắc Trung Bộ
     Chương III: Các quần hệ (Formation) hay kiểu thảm thực vật chính ở gò đồi Bắc Trung Bộ
     Chương IV: Vấn đề đất trống đồi núi trọc và khai thác tiềm năng vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan