Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ chín: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

27/06/2022
Sáng ngày 24/6/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Hình ảnh hội nghị

Hội nghị gồm các nội dung chính: trình bày dự thảo các báo cáo, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần khai mạc Hội nghị của đồng chí Châu Văn Minh, có 4 dự thảo báo cáo được trình bày tại Hội nghị gồm:
 
  1. Báo cáo kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm do đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày.
  2. Báo cáo kết quả công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn trình bày.
  3. Báo cáo Kết luận về thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐUVHL về “Nâng cao công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” do đồng chí Hà Quý Quỳnh trình bày.
  4. Báo cáo Đề án nâng cấp Chi bộ cơ sở Trung tâm Phát triển công nghệ cao thành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Phát triển công nghệ cao do đồng chí Hà Quý Quỳnh trình bày.

  

Trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đóng góp vào từng nội dung cụ thể trong các bản báo cáo. 100% đại biểu nhất trí cao thông qua 3 trong số 4 bản dự thảo báo cáo đã trình bày trực tiếp tại hội nghị, thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ 9. Riêng đối với nội dung báo cáo Kết luận về thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/ĐUVHL về “Nâng cao công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” giao tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện để trình hội nghị tại phiên họp tiếp theo. 

 

 

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến

Phát biểu tổng kết hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm ghi nhận nỗ lực thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động chung của Viện Hàn lâm trong 6 tháng cuối năm 2022 , hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

Chụp ảnh lưu niệm cuối buổi Hội nghị

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan