Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

10/11/2020
Trong 2 ngày 2-3/11/2020, Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức: “Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020” tại Hà Nội cho các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc và tại Tp. Hồ Chí Minh cho các đơn vị trực thuộc tại Nha Trang, Đà Lạt, Tp. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện; TS. Phạm Tuấn Huy, Trưởng Ban Kiểm tra; TS. Trần Hồng Hà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; Các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị giúp Chủ tịch Viện, Lãnh đạo các Viện chuyên ngành, lãnh đạo cấp phòng và đại diện công đoàn, thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc tại 02 khu vực. Tổng số các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm tham gia tập huấn tại 02 khu vực là 41 đơn vị với 315 đại biểu.

Hội nghị đã được nghe TS. Trần Hồng Hà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng. Tiến sỹ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, báo cáo các nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Công tác công tác phòng chống tham nhũng ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời gian qua luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Để triển khai công tác phòng chống tham nhũng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ động triển khai hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc kịp thời, đúng quy định các văn bản về phòng chống tham nhũng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra, của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, công tác kiểm tra của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và hoạt động Thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc, không phát hiện tham nhũng trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

chongthamnhung.1

Hội nghị tại Hà Nội ngày 2/11/2020

chongthamnhung.2

Hội nghị tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 3/11/2020

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan