Hội thảo Đề xuất kế hoạch và lộ trình tăng cường năng lực Quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên hệ thống vệ tinh nhỏ

01/07/2022
Sáng ngày 30/6 tại Hà Nội đã diễn ra “Hội thảo Đề xuất kế hoạch và lộ trình tăng cường năng lực Quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên hệ thống vệ tinh nhỏ”. Hội thảo tổ chức với mục đích báo cáo kết quả hợp tác giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) với nhóm Tư vấn Nhật Bản đã thực hiện trong 6 tháng qua, đồng thời thu thập ý kiến góp ý của đại diện các Bộ, ngành và các doanh nghiệp để VNSC hoàn thiện nội dung trình Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi của “Đề án Tăng cường năng lực Quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên vệ tinh nhỏ có độ phân giải cao, siêu cao bằng công nghệ cảm biến quang học, ra-đa, kết hợp với thiết bị bay không người lái”.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Tổng Giám đốc VNSC - PGS.TS. Phạm Anh Tuấn cho biết, vào tháng 2/2021, Chính phủ Việt Nam công bố "Quyết định số 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030". Trong Chiến lược vũ trụ mới được phê duyệt này, Chính phủ đã giao cho Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm vụ xây dựng và triển khai “Đề án Tăng cường năng lực Quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên hệ thống vệ tinh nhỏ có độ phân giải cao, siêu cao bằng công nghệ cảm biến quang học, ra-đa, kết hợp với thiết bị bay không người lái”. Ngày 26/2/2021, Viện Hàn lâm KHCNVN đã giao cho VNSC phối hợp với các đơn vị của Viện và các bộ ngành thực hiện nhiệm vụ này. Trên cơ sở sự hợp tác toàn diện nhiều năm giữa Viện Hàn lâm với các đối tác Nhật Bản, cùng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Nhật Bản, trong hơn 6 tháng qua VNSC đã phối hợp với nhóm Tư vấn Nhật Bản tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đề xuất cụ thể cho Đề án. 


PGS.TS. Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc VNSC phát biểu khai mạc hội thảo

Tại Hội thảo nhóm tư vấn của Nhật Bản đã trình bày tổng quan về Đề xuất Kế hoạch Tổng thể và Lộ trình đối với VNSC trong quá trình thực hiện Đề án. Dựa trên kết quả nghiên cứu tiền khả thi được phối hợp thực hiện giữa hai phía Việt Nam và Nhật Bản, bản Đề xuất Kế hoạch Tổng thể gồm các nội dung chính sau: tổng quan về Chính sách Quốc gia và Chiến lược Vũ trụ của Việt Nam; thông tin Cập nhật về các chùm vệ tinh trên thế giới; Hiện trạng trong nước, khu vực và quốc tế; Thách thức về kinh tế xã hội của Việt Nam và nhu cầu đối với chùm vệ tinh; Hệ thống và chùm vệ tinh phục vụ giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội; Phát triển công nghệp vũ trụ và năng lực ở Việt Nam; Lộ trình cho chùm vệ tinh nhỏ; Hiệu quả về mặt lợi ích và các cân nhắc liên quan tới môi trường và xã hội. 

   

Nhóm tư vấn Nhật Bản trình bày Đề xuất Kế hoạch Tổng thể tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện bản Đề án trước khi báo cáo lên Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tác giả: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan