Hội thảo Khởi động cuộc thi “Sáng kiến Huế - Không gian Xanh, Thành phố Xanh” trong khuôn khổ dự án GreenCityLabHuế Pha 2

30/12/2021
Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều ngày 11/12/2021, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức và Khoa Kiến trúc, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) đã tổ chức thành công Hội thảo Khởi động cuộc thi “Sáng kiến Huế - Không gian Xanh, Thành phố Xanh”

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho các cá nhân và nhóm dự thi, và cũng là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ trong lĩnh vực thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Huế. Đồng thời, hội thảo cũng là cơ hội để các nhóm dự thi, cá nhân và đại diện các bên liên quan trao đổi, hỗ trợ thông tin liên quan đến những vị trí được đề xuất. Hội thảo thuộc dự án GreenCityLabHuế “Tăng cường khả năng chống chịu trước khí hậu tại khu vực đô thị miền Trung Việt Nam thông qua các giải pháp dựa vào thiên nhiên để thích ứng nhiệt và cải thiện chất lượng không khí”.

Hội thảo có sự tham gia của cán bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, các thành viên dự án GreenCityLabHuế, giảng viên các trường Đại học tại Huế, đại diện của địa phương có vị trí thí điểm (An Đông, Thuỷ Biều) và các nhóm, cá nhân quan tâm, tham gia cuộc thi “Sáng kiến Huế - Không gian Xanh, Thành phố Xanh” và kết hợp hình thức trực tuyến.

Hội thảo đề cao sự đóng góp của các bạn trẻ và người dân Huế là nền tảng quan trọng cho sự chuyển đổi về hạ tầng xanh trong tương lai tại thành phố Huế, tạo ra những sáng kiến đột phá để thành phố Huế và các tỉnh miền Trung khác có thể tham khảo và áp dụng.

Nguồn: misr.ac.vn
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan