Nghiên cứu cơ chế bồi xói bờ biển khu vực châu thổ sông Hồng

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Nghiên cứu cơ chế bồi xói bờ biển khu vực châu thổ sông Hồng
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Cơ học
Cơ quan chủ trì:  Viện Cơ học
Tổng kinh phí [vnđ]:  160.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan