Nghiên cứu hoá học một số loài sinh vật biển theo định hướng hoạt tính kháng sinh và chống ung thư.

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Nghiên cứu hoá học một số loài sinh vật biển theo định hướng hoạt tính kháng sinh và chống ung thư.
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Cơ quan chủ trì:  Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Tổng kinh phí [vnđ]:  300.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan