Nghiên cứu thành phần và ứng dụng hệ gel chịu nhiệt độ cao trong công nghệ tăng cường thu hồi dầu tại các giếng ngập nước của tầng móng Bạch Hổ

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Nghiên cứu thành phần và ứng dụng hệ gel chịu nhiệt độ cao trong công nghệ tăng cường thu hồi dầu tại các giếng ngập nước của tầng móng Bạch Hổ.
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  PV Khoa học vật liệu
Cơ quan chủ trì:  PV Khoa học vật liệu
Tổng kinh phí [vnđ]:  120.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan