Tạp chí Hóa học

08/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY - Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh - Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm) - Chỉ số ISSN: 0866-7144

biahoa

 

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
  Tổng biên tập
1 GS.TSKH. Trần Văn Sung Viện Hoá học – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
 2 GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu Đại học Bách khoa Hà Nội
 Các ủy viên
3 GS.TS. Nguyễn Việt Bắc Viện Hoá học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
4 GS.TSKH. La Văn Bình Đại học Bách Khoa Hà Nội
5 GS.TSKH. Phan Đình Châu Đại học Bách Khoa Hà Nội
6 GS.TS. Đặng Kim Chi Đại học Bách Khoa Hà Nội
7 PGS.TS. Lưu Minh Đại Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
8 GS.TSKH. Trịnh Xuân Giản Viện Hoá học – Viện HLKHCNVN
9 GS.TSKH Nguyễn Đức Hùng Viện Hoá học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
10 PGS.TS. Vũ Đình Hoàng Đại học Bách khoa Hà Nội
11 PGS.TS. Lê Xuân Hiền Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện HLKHCNVN
12 PGS.TS. Phan Văn Kiệm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
13 PGS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc Viện Công nghệ Hoá học TP.HCM – Viện HLKHCNVN
14 GS.TSKH. Đặng Vũ Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt  Nam
15 GS.TS. Nguyễn Hữu Niếu Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
16 GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng Đại học Quốc gia Tp.HCM
17 GS.TS. Chu Phạm Ngọc Sơn Hội Hóa học TP.HCM
18 GS.TSKH. Phan Tống Sơn Đại học Khoa học Tự nhiên HN
19 GS.TSKH. Ngô Thị Thuận Đại học Khoa học Tự nhiên HN
20 GS.TSKH. Đặng Như Tại Đại học Khoa học Tự nhiên HN
21 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến Viện Hóa học – Viện HLKHCNVN
22 GS.TS. Đào Văn Tường Đại học Bách Khoa Hà Nội
23 GS.TSKH. Quách Đăng Triều Viện Hoá học – Viện HLKHCNVN
24 PGS.TS. Lê Văn Tán Đại học Công nghiệp Tp.hcm
25 GS.TSKH Đặng Ứng Vận Đại học Hoà Bình

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjchem

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan