Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển

07/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY - Số lượng: 4 số/năm - Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 1859-3097

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1 GS.TS. Bùi Công Quế Viện Vật lý Địa cầu- Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
2 PGS.TS. Trần Đức Thạnh Viện tài nguyên và Môi trường Biển- Viện HLKHCNVN
3 PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn Viện Hải dương học Nha Trang- Viện HLKHCNVN
 Các ủy viên
 4 PGS.TSKH. Nguyễn Tác An Viện Hải Dương học Nha Trang – Viện HLKHCNVN
 5 PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư Bộ Tài nguyên Môi trường
 6 PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Tổng cục Biển và Hải đảo
 7 PGS.TS. Đỗ Văn Khương Viện Nghiên cứu Hải sản
 8 TS. Bùi Hồng Long Viện Hải Dương học Nha Trang – Viện HLKHCNVN
 9 TS. Trần Đình Lân Viện Tài nguyên và Môi trường Biển – Viện HLKHCNVN
10 TS. Phùng Văn Phách Viện Địa chất và Địa vật lý Biển – Viện HLKHCNVN
11 GS.TSKH. Mai Thanh Tân Đại học Mỏ Địa chất
12 TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Viện Hải dương học Nha Trang – Viện HLKHCNVN
13 PGS.TS. Đỗ Công Thung Viện Tài nguyên và Môi trường biển – Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jmst

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệTags:
Tin liên quan