Tạp chí Tin học và điều khiển học

08/08/2012
- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS - Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh - Số lượng: 4 số/năm - Chỉ số ISSN: 1813-9663

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí:

TT Họ và tên Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1 GS.TS.Đặng Quang Á Trung tâm TH và TT – Viện HLKHCNVN
  Phó Tổng biên tập
2 PGS. TS Nguyễn Tăng Cường Học viện Kỹ thuật Quân sự
3 GS. TSKH. Hoàng Kiếm Đại học Quốc gia TPHCM
4 GS. TS. Vũ Đức Thi Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 Thư ký Khoa học
5 TS. Vũ Như Lân Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 Các Uỷ viên
6 PGS. TS. Đặng Quang Á Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 7 PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh Đại học Quy Nhơn
 8 PGS. TS. Đoàn Văn Ban Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
 9 PGS. TS. Đặng Văn Đức Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
10 PGS. TS. Hồ Sỹ Đàm Đại học Quốc gia Hà Nội
11 PGS. TS. Đặng Hữu Đạo Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
12 GS. TS. Nguyễn Thúc Hải Đại học Bách Khoa HN
13 GS. TSKH. Nguyễn Cát Hồ Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
14 TS. Mai Hà Bộ Khoa học Công nghệ
15 GS. TS. Thân Ngọc Hoàn Đại học Hàng hải HP
16 PGS. TSKH. Hồ Đắc Lộc Đại học Bách Khoa TPHCM
17 PGS. TS. Lương Chi Mai Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
18 GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy Đại học Bách Khoa HN
19 PGS. TS. Nguyễn Văn Tam Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN
20 PGS. TS. Thái Quang Vinh Viện Công nghệ Thông tin – Viện HLKHCNVN

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jcc

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệTags:
Tin liên quan