Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

19/10/2021
Ngày 18/10/2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức: “Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021”.

Công tác phòng, chống tham nhũng ở Viện Hàn lâm luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiểu biện pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Để triển khai công tác phòng chống tham nhũng, Viện Hàn lâm đã luôn chủ động triển khai hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc kịp thời, đúng quy định các văn bản về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 18/10/2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã tổ chức: “Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021” cho các đơn vị trực thuộc khu vực Hà Nội. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Kiểm tra; TS. Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; Các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo cấp phòng và đại diện công đoàn, thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc; với tổng số hơn 300 đại biểu.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày các nội dung: Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. Công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập.

TS. Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt nam. Các sự kiện, vấn đề chính trị-pháp lý-kinh tế-văn hóa-xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Hội nghị "Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021" đã mang đến cho các đại biểu những kiến thức pháp luật mới bổ ích, thiết thực về công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan