Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

11/10/2021

Tổ công tác đặc biệt của Viện Hàn lâm KHCNVN về tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trực thuộc, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gồm 10 thành viên, có nhiệm vụ chính như sau:

- Chủ động nắm bắt, tiếp nhận các kiến nghị về những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Viện phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;
- Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan, nắm bắt, tiếp nhận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, viên chức và người lao động.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan