Thiết lập bài toán và xây dựng các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực khai thác và vận chuyển dầu khí thềm lục địa Việt Nam

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Thiết lập bài toán và xây dựng các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực khai thác và vận chuyển dầu khí thềm lục địa Việt Nam
Thời gian thực hiện:  1999 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Cơ học ứng dụng
Cơ quan chủ trì:  Viện Cơ học ứng dụng
Tổng kinh phí [vnđ]:  
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan