Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp

21/01/2013
Tác giả: Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi. Khổ: 16x24. Số trang: 76 trang.

MỤC LỤC
Chương I: Giới thiệu về độc tố miễn dịch
Chương II: Khả năng ứng dụng của các độc tố miễn dịch
Chương III: Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu độc ITs
Chương IV: Trichobakin-protein bất hoạt ribosometype từ Trichosanthes sp.BacKan 8-98 và các đặc tính
Chương V: Tập các độc tố miễn dịch tái tổ hợp - dẫ xuất từ Trichobakin (TBK)
Chương VI: Thay đổi trình tự amino acid và ái lực của Trichobakin tái tổ hợp và các dẫn xuất đối với CM-Sepharose
Chương VII: Nhận dạng, xác định TBK tái tổ hợp và các dẫn xuất trên hệ khối phổ Malri-Tof MS và MS/MS
Chương VIII: Quy trình lên men, tinh chế và bảo quản TBK và các dẫn xuất ở quy mô 5 lít/mẻ
Chương IX: Thử nghiệm hoạt tính ức chế các dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro của các dẫn xuất từ TBK
Chương X: Khả năng ứng chế các tế bào ung thư S-180in vitro trên mô hình U báng thực nghiệm ở chuột nhắt trắng dòng Swiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan