Viện Địa lý tổng kết công tác năm 2020

02/02/2021
Năm 2020, Viện Địa lý đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Ngày 29/1/2021, Viện Địa lý  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp Chủ tịch Viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Viện Địa lý.

Toàn cảnh buổi tổng kết

Hiện nay, Viện Địa lý có 13 phòng chuyên môn, 02 trạm nghiên cứu và 01 phòng Quản lý tổng hợp với 105 cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Năm 2020, Viện Địa lý đã chủ động đổi mới sáng tạo trong các hoạt động chung, phấn đấu vượt bậc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là kết quả công bố khoa học với 81 bài báo khoa học, xuất bản 06 cuốn sách, 01 bằng sáng chế và 01 giải pháp hữu ích. Viện Địa lý cũng đang chủ trì thực hiện 18 đề tài cấp Quốc gia, 16 đề tài, nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm, 48 hợp đồng khoa học công nghệ với các đơn vị.

Nhờ có sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị, phần mềm hiện đại, đồng bộ nên các đề tài, dự án có được kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, nhiều kết quả được ứng dụng trong thực tiễn; Phòng Phân tích thí nghiệm Tổng hợp Địa lý đã nâng số chỉ tiêu được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 lên 85 chỉ tiêu. Có thể khẳng định, đến nay Viện Địa lý gần như có đầy đủ điều kiện, năng lực, cơ hội để thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học địa lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; tăng cường một bước đáng kể cho công tác đào tạo sau đại học, công tác xuất bản và hợp tác quốc tế. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, Viện Địa lý cũng chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ; học tập, quán triệt và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chính sách về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Trao tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2020

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan