Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới

20/01/2022
Đất ngập nước là hệ sinh thái rất quan trọng làm gia tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước ngọt có sẵn, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế thế giới, duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng, hạnh phúc và tồn tại của con người trên trái đất. Tuy nhiên hiện nay các vùng đất ngập nước đang bị biến mất nhanh do nhiều yếu tố tác động.

Thực hiện hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới của Ban thư ký Công ước Ramsar (Công ước về vùng đất ngập nước) và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 02/02/2022 với chủ đề “Vì con người và Thiên nhiên: hãy YÊU QUÝ, BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI Đất ngập nước” (Wetlands Action for People and Nature: Value, Manage, Restore and Love - Wetlands) với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên nhằm kêu gọi sự tăng cường nỗ lực và đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước, đồng thời ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học;

Theo hướng dẫn tại Công văn số 178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Công văn số 146/VHL-VP đề nghị các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống con người và thiên nhiên; từ đó cùng bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước và các hoạt động thể hiện tình yêu đối với các vùng đất ngập nước như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc;

2. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp, các ngày lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm, phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 (khuyến khích trực tuyến);

3. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực thi pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ngập nước;

4. Thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường, về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; ứng dụng phát triển các mô hình du lịch sinh thái vùng đất ngập nước; Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái khu vực Ramsar và hệ sinh thái rừng tràm, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển..v....v. Các đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Viện Hàn lâm (gửi kèm file mềm qua địa chỉ email: nguyenvui@vast.vn) trước ngày 20/02/2022 để tổng hợp.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan