VIỆN TOÁN HỌC

15/08/2012
Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1979 và nhiệm vụ đào tạo cao học từ năm 1995. Bắt đầu từ năm 1999 Viện đã cùng với Đại học Thái Nguyên phối hợp đào tạo cao học.

Về đào tạo tiến sĩ: Cho đến nay, Viện đã tuyển được 32 khóa nghiên cứu sinh. Đã đào tạo được 146 Tiến sĩ và 7 Tiến sĩ khoa học.

Bắt đầu từ kỳ tuyển nghiên cứu sinh tháng 8 năm 2009, Viện Toán thực hiện theo quy chế mới ban hành về đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và của Viện Toán học. Theo đó, Viện tự chủ hoàn toàn trong việc đào tạo (từ tuyển sinh tới cấp bằng), và việc tổ chức bảo vệ theo hai cấp: phòng - Viện được tổ chức ngay từ năm 2010.

Trong năm nay, Viện có 07 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp Viện là Nguyễn Huy Chiêu, Trần Đình Đức, Thái Doãn Chương, Võ Thị Thu Hiền, Trần Nguyên An, Lê Mạnh Hà và Nguyễn Thế Vinh. 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Phòng và đang hoàn thiện hồ sơ để bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đó là nghiên cứu sinh Hà Duy Hưng và Trần Nhân Tâm Quyền. Các luận án này đều dựa trên các công trình công bố quốc tế.

Ngay từ năm học đầu tiên 2010-2011 triển khai theo quy chế mới, Viện Toán học đã thực hiện rất nghiêm túc, đầy đủ Quy chế đào tạo tiến sĩ Viện mới ban hành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Trong 2 kỳ tuyển nghiên cứu sinh tháng 3 và tháng 8 vừa qua có 10 thí sinh đăng kí dự tuyển, và cả 10 thí sinh đạt đủ điều kiện làm nghiên cứu sinh. Có thể thấy rằng, số lượng nghiên cứu sinh tuyển được trong năm qua tăng đáng kể so với những năm trước.

Tổng số nghiên cứu sinh của Viện Toán học tính đến thời điểm 12/2011 có 24 nghiên cứu sinh (07 ncs đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện) trong đó có 01 nghiên cứu sinh quá hạn.

Về đào tạo thạc sĩ: Viện đã tuyển 19 khóa cao học. Trong năm 2011, Viện có tổng cộng 112 học viên bao gồm các học viên khóa 16, 17,18, 19 cao học chính qui và 10 học viên cao học khóa 4 (Đề án 322) hiện nay 9/10 học viên của Khóa 4 đều đã đi học ở nước ngoài theo chương trình của Đề án, 01 học viên không đủ điều kiện nên đã chuyển sang lớp cao học chính quy Khóa 18 của Viện. Khóa 5 (2011-2012) Viện Toán học tuyển đuợc được 09 học viên nhưng do Đề án 322 ngừng gửi học viên đi nước ngoài nên các học viên này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung sang hệ đào tạo thạc sĩ chính quy Khóa 19 của Viện Toán học năm 2011. Có 04 học viên cao học Khóa 16 (2008-2012) và 27 học viên cao học Khóa 17 (2009-2011) đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ còn 08 học viên của Khóa 17 đang hoàn thành luận văn và sẽ bảo vệ cùng Khóa 18. Khóa 18 gồm 26 học viên đã hoàn thành chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên ngành và hiện đang làm luận văn cao học. Khóa 19 gồm 47 học viên hiện đang học các môn cơ sở của giai đoạn 1.

Nhiều cán bộ Viện Toán học tham gia giảng dạy đại học và sau đại học tại các cơ sở đào tạo khác, cả ở trong nước và ngoài nước.

1. Nghiên cứu sinh

1.1. Tình hình chung

- Tổng số nghiên cứu sinh trong năm 2011: 31 người
+ Không tập trung 18
+ Tập trung 13
- Số nghiên cứu sinh bảo vệ luận án trong năm 2011 (09 nghiên cứu sinh):

Bảo vệ cấp nhà nước (07 luận án bảo vệ thành công cấp Viện):

TT Họ và tên NCS  Cơ quan  Tập thể hướng dẫn Tên đề tài  Ngày bảo vệ 
1Nguyễn Huy ChiêuTrường Đại học Vinh

GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên,
PGS. TS. Nguyễn Năng Tâm

Một số vấn đề về phép tính vi phân và tích phân trong giải tích không trơn và lý thuyết tối ưu 

07/04/2011
2Trần Đình ĐứcTrường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên

GS. TSKH. Hà Huy Khoái,
TS. Vũ Hoài An

Về tập xác định duy nhất của hàm chỉnh hình nhiều biến26/07/2011
3Thái Doãn ChươngTrường Đại học Đồng ThápGS. TSKH. Nguyễn Đông Yên, TS. Nguyễn Quang HuyHàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véctơ có tham số28/07/2011
4Võ Thị Thu HiềnTrường sĩ quan Tăng thiết giápPGS. TSKH Nguyễn Minh TríĐộ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm của phương trình  nửa tuyến tính Elliptic suy biến06/10/2011
5Trần Nguyên AnĐại học Thái NguyênGS. TSKH Nguyễn Tự Cường, PGS TS Lê Thị Thanh NhànVề đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary  của vành Noether địa phương11/11/2011
6Lê Mạnh HàĐại học Sư phạm HuếPGS. TS Phan Thị Hà Dương và PGS. TS Phan Trung HuyCấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc23/11/2011
7Nguyễn Thế VinhTrường Đại học Giao Thông vận tải 

PGS. TSKH Đỗ Hồng Tân

Lý thuyết KMM trong nữa dàn Tô pô và ứng dụng24/11/2011

 Bảo vệ cấp cơ sở (02 luận án bảo vệ thành công cấp Phòng):

 TTHọ và tên NCS  Cơ quanTập thể hướng dẫnTên đề tài  Ngày bảo vệ 
1Hà Duy HưngTrường chuyên Đại học Sư phạm Hà NộiGS. TSKH Nguyễn Minh ChươngMột số vấn đề của giải tích điều hòa trên trường P-adic 17/11/2011
2Trần Nhân Tâm QuyềnĐại học Đà NẵngGS. TSKH Đinh Nho HàoCoefficient identification in Parabolic and Elliptic partial differential equations 25/11/2011

2. Tổng số học viên cao học: 112 người

2.1. Số học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ: 31 học viên.

- Khóa 16: 04 học viên
- Khóa 17: 27 học viên

2.2. Số học viên cao học chuyển sang năm 2012: 81 học viên.
- Khóa 17: 08 học viên
- Khóa 18: 26 học viên
- Khóa 19: 47 học viên

3. Các giáo trình cao học đã dạy tại Viện Toán học năm 2011:

- Khóa 18:

1. Đại số hiện đại (Phùng Hồ Hải) 60 tiết
2. Giải tích hiện đại (Nguyễn Xuân Tấn) 60 tiết
3. Lý thuyết độ phức tạp tính toán (Lê Công Thành) 60 tiết
4. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (Hồ Đăng Phúc) 60 tiết
5. Phương trình vi phân (Hà Tiến Ngoạn) 60 tiết
6. Giải tích phức (Hà Huy Khoái) 60 tiết
7. Lý thuyết tối ưu (Đỗ Văn Lưu) 60 tiết
8. Tô pô và hình học vi phân (Hà Huy Vui) 60 tiết
9. Giải tích số (Tạ Duy Phượng) 60 tiết
10. Giải tích lồi (Nguyễn Xuân Tấn) 45 tiết
11. Giải tích Lipschitz (Đỗ Văn Lưu) 45 tiết
12. Bất đẳng thức biến phân (Nguyễn Đông Yên) 45 tiết
13. PPS giải hệ phương trình vi phân và các bài toán tối ưu phi tuyến (Tạ Duy Phượng) 45 tiết
14. Lý thuyết đồ thị (Ngô Đắc Tân) 45 tiết
15. Toán rời rạc (Phan Thị Hà Dương) 45 tiết
16. Cơ sở toán học của mã hóa thông tin (Hà huy Khoái) 45 tiết
17. Phân tích số liệu (Trần Mạnh Tuấn) 45 tiết
18. Lý thuyết các định lý giới hạn (Hồ Đăng Phúc) 45 tiết
19. Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên (Trần Hùng Thao) 45 tiết
20. Lý thuyết kỳ dị (Nguyễn Văn Châu) 45 tiết
21. Tô pô đại số (Nguyễn Việt Dũng) 45 tiết
22. Hình học đại số (Phùng Hồ Hải) 45 tiết
23. Đại số giao hoán (Nguyễn Chu Gia Vượng) 45 tiết

- Khóa 19:
1. Đại số hiện đại (Nguyễn Tự Cường) 60 tiết
2. Giải tích hiện đại (Nguyễn Đông Yên) 60 tiết
3. Toán rời rạc (Phan Thị Hà Dương) 60 tiết
4. Phương trình vi phân (Nguyễn Minh Trí) 60 tiết
5. Hình học tô pô (Vũ Thế Khôi) 60 tiết
6. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (Hồ Đăng Phúc) 60 tiết

4. Đào tạo thạc sĩ toán học trình độ quốc tế:

Khóa 4: Năm 2010-2011, Viện tuyển được 10 học viên (Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Biên, Bùi Văn Chiến, Phạm Quốc Dũng, Phan Văn Long Em, Tạ Thị Nguyệt Nga, Nguyễn Thị Phong, Nguyễn Văn Thiện, Võ Đức Thịnh, Nguyễn Tiến Yết). Ngoài ra còn có 02 học viên người Campuchia theo học cùng khóa 4 (Means Len, Dy Chan Eng). Kết thúc giai đoạn M1 có 09 học viên đủ điều kiện đi học nước ngoài, 01 học viên không đủ điều kiện đi học nên được chuyển sang cao học chính quy Khóa 18 của Viện Toán.

Các giáo trình đã giảng dạy trong năm 2011:

- Khóa 4:

1. Đại số (Đỗ Ngọc Diệp, Trần Nam Trung) 60 tiết
2. Giải tích hàm (Lê Mậu Hải, Đỗ Đức Thái) 60 tiết
3. Giải tích số (Christian Mehl, Volker Mehrmann, Nguyễn Đông Yên) 60 tiết
4. Giải tích phức (Nguyễn Quang Diệu) 60 tiết
5. Lý thuyết số (J. P. Wintenberg, Nguyễn Chu Gia Vượng) 60 tiết
6. Đại số đồng điều (F. Rohrer, L. Schwarzt) 60 tiết
7. Hình học vi phân (Đỗ Đức Thái, Đỗ Ngọc Diệp) 60 tiết
8. Phương trình đạo hàm riêng (Nguyễn Minh Trí+S. Allinac) 60 tiết
9. Lý thuyết tối ưu và lý thuyết trò chơi (Lê Dũng Mưu) 60 tiết
10. Xác suất thống kê (Pierre Mathieu+Fabienne Castell) 60 tiết
11. Hình học đại số (Phùng Hồ Hải) 60 tiết
12. Đại số giao hoán (Nguyễn Tự Cường) 60 tiết
13. Lý thuyết số P-Adic (Hà Huy Khoái) 60 tiết
14. Lý thuyết tối ưu (Trương Xuân Đức Hà) 60 tiết
15. Lý thuyết phân phối (Hồ Đăng Phúc) 60 tiết
16. Tin học lý thuyết (Phạm Huy Điển) 60 tiết
17. Bài toán ngược (Đinh Nho Hào) 60 tiết

- Khóa 5:
1. Đại số (Nguyễn Tự Cường) 60 tiết
2. Giải tích hàm (Lê Mậu Hải, Đỗ Đức Thái) 60 tiết
3. Lý thuyết số (Nguyễn Chu Gia Vượng+Nguyễn Duy Tân) 60 tiết
4. Lý thuyết nhóm hữu hạn (Nguyễn Duy Tân) 60 tiết
5. Giải tích ngẫu nhiên (Hồ Đăng Phúc+Deuschel) 60 tiết
6. Giải tích phức (Nguyễn Quang Diệu+Nivoche) 60 tiết
7. Tô pô đại số (Đỗ Đức Thái + Johan Huisman) 60 tiết
8. Số học (Nguyễn Chu Gia Vượng+Wintenberger) 60 tiết
9. Phương trình đạo hàm riêng (Nguyễn Minh Trí+Planchon) 60 tiết
10. Hình học vi phân (Trần Văn Tấn+Vũ Thế Khôi) 60 tiết
11. Lý thuyết tối ưu (Lê Dũng Mưu+Sorin) 60 tiết
12. Toán tài chính (Nguyễn Việt Dũng) 60 tiết
13. Lý thuyết xác suất và Quá trình ngẫu nhiên (Hồ Đăng Phúc+ Dhersin) 60 tiết

Nguồn tin: Tuyển tập báo cáo Tham luận về thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm   Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tags:
Tin liên quan