Xây dựng cơ sở khoa học ch việc khai thác sử dụng bền vững và đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường cho các vũng vịnh ven biển miền Trung.

17/07/2009

Thông tin trích yếu

Tên đề tài  Xây dựng cơ sở khoa học ch việc khai thác sử dụng bền vững và đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường cho các vũng vịnh ven biển miền Trung.
Thời gian thực hiện:  2002 đến 2003
Chủ nhiệm đề tài  Viện Hải Dương học
Cơ quan chủ trì:  Viện Hải Dương học
Tổng kinh phí [vnđ]:  200.000.000
Kết quả nghiên cứu:  
Nội dung:  
 


Tags:
Tin liên quan