Giá trị và vai trò quan trọng của Vịnh biển công viên Trường Sa trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen và giáo dục truyền thống về Biển đảo Việt Nam và quốc tế

Vịnh biển công viên Trường Sa là một thuỷ vực ven bờ, có diện tích vùng nước 5000 m², có hệ sinh thái đa đạng, phong phú và tiêu biểu cho biển Việt Nam, là một hợp phần của Công viên Trường Sa, là nơi có nguồn tài nguyên biển quan trọng, có hệ sinh thái đa dạng, là nơi triển khai nghiên cứu về...

Phát hiện một loài Tắc kè hoa mới ở vùng Bale, Ethiopia

Dãy núi Bale ở Ethiopia là nơi được coi như một điểm nóng về đa dạng loài và một lần nữa tầm quan trọng của của dãy núi này lại được nhấn mạnh khi một loài tắc kè hoa mới vừa được phát hiện từ sườn phía bắc của cao nguyên Afromotane.

Phát hiện một loài Tắc kè hoa mới ở vùng Bale, Ethiopia

Dãy núi Bale ở Ethiopia là nơi được coi như một điểm nóng về đa dạng loài và một lần nữa tầm quan trọng của của dãy núi này lại được nhấn mạnh khi một loài tắc kè hoa mới vừa được phát hiện từ sườn phía bắc của cao nguyên Afromotane.

Nghiên cứu cho thấy cá heo sông ở châu Á là các loài khác nhau

Cá heo sông là một nhóm động vật có vú thủy sinh chỉ sống ở vùng nước ngọt hay lợ. Cá heo sông khá nhỏ so với những cá heo khác, do đã thích ứng để sống trong vùng nước ấm, nông, có dòng chảy mạnh. Chúng biến thiên về kích cỡ, từ 1,5 m (cá heo Ấn-Hằng) tới 2,4 m (cá heo Amazon). Chúng có cơ thể...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU