Chi tiết văn bản:

 Phát động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"