Chi tiết văn bản:

 Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán