Chi tiết văn bản:

 Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ