Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Cường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Địa chất