Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Địa chất